Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Nova convocatoria Assemblea Ordinària ABADIB

 

Per encàrrec de la presidenta, us convoc a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc:

 

- Dia: dimecres 27 de juny,

- Hora: 17 h, en primera convocatòria, 17.30 h, en segona,

- Lloc: Monestir de la Real (Camí de la Real, 3, Es Secar de la Real , Palma), amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria de l’anterior Junta (2007-2018)

3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per l’anterior Junta (2007-2018)

4. Inici de presentació de candidatures per a les eleccions de 2018

5. Aprovació de la nova Junta
6. Torn obert de paraules

 

Amb aquesta convocatòria, queda anul·lada l’anterior de divendres 8 de juny

 

Cordialment,

Secretaria de l’ABADIB

 

Assemblea general ordinària

 -Posposada-

Per encàrrec de la presidenta, us convoc a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc:

 

- Dia: divendres 8 de juny,

- Hora: 17 h, en primera convocatòria, 17.30 h, en segona,

- Lloc: Monestir de la Real (Camí de la Real, 3, Es Secar de la Real , Palma),

amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria de l’anterior Junta (2007-2018)

3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per l’anterior Junta (2007-2018)

4. Inici de presentació de candidatures per a les eleccions de 2018

5. Aprovació de la nova Junta
6. Torn obert de paraules

 

Cordialment,

Secretaria de l’ABADIB

 

 

 

Contracte de serveis d’un arxiver a l’Ajuntament d’Andratx

 

1. Objecte del contracte.
L’Ajuntament d’Andratx té la necessitat de contractar el servei d’un arxiver, vist que actualment no disposa de personal que pugui realitzar aquesta funció, un cop que l’arxiver municipal passarà a prestar serveis en una altra Administració i fins que es pugui cobrir la vacant amb la creació d’un borsí de funcionaris interins. En tot cas, l’Ajuntament d’Andratx es reserva la definició del sistema de gestió documental, la direcció la supervisió de l’activitat contractada, d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 

2. Preu del contracte.
El contracte serà per un preu de 17.000 euros (IVA exclòs), més 3.570 euros en concepte d’IVA, el que fa un total de 20.570 euros IVA inclòs, pel total dels sis mesos. La seva facturació serà mensual prèvia presentació de la factura corresponent.

 

3. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada màxima de sis mesos, a comptar des del dia posterior a la formalització del contracte, si bé, es pot produir la seva extinció de forma anticipada en el moment en que es pugui cobrir la vacant mitjançant personal funcionari.

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS: 5/07/2017 

 

Més informació

 

Assemblea extraordinària el 24 d’abril

 

Benvolguts socis de l’ABABID,

 

L’actual Junta Gestora que ha assumit fins ara les funcions de Junta Directiva us convoca a una assemblea extraordinària que es durà a terme el proper dilluns, 24 d’abril, a les 17 h, en primera convocatòria, i a les 17.30 h, en segona convocatòria, a la Sala Capitular del Monestir del Secar de La Real; amb l’objectiu de modificar els actuals estatuts en dos aspectes fonamentals: el canvi de domicili fiscal i els mecanismes de renovació de la Junta Directiva, la proposta de la qual es debatrà a l’assemblea. Prèviament, i al més aviat possible, us enviarem la documentació per correu electrònic.

 

Els actuals membres de la Junta Gestora pensam que és un deure per part nostra mantenir viva la feina dels companys que ens han precedit, i que han treballat per la dignitat i reconeixement del nostre col·lectiu professional. I sobretot, mantenir la representativitat que les lleis autonòmiques d’arxius i biblioteques, atorguen a l’ABABID en els òrgans que han de coordinar i decidir sobre polítiques d’arxius i biblioteques, en els àmbits insular i autonòmic.

 

Esperam la vostra assistència perquè entre tots decidirem el futur d’ABABID.

 

Cordialment,

 

Montserrat Puyol Rodríguez

 

“Curso práctico de gestión de archivos en la administración electrónica”

Del 20/06/16 al 24/06/16 s’impartirà un curs de “Gestión de archivos en la administración electrónica” impartit per Vicent Gimenez Chornet, a l’Edifici Jovellanos de la UIB.

Temes a desenvolupar:

  1. Normativa legislativa.
  2. Arquitectura de la Informació en intranets, i principis rectors de gestió de documents.
  3. Requisits funcionals per a la gestió de documents electrònics.
  4. Directrius i requisits que ha de complir l’organització
  5. Normes ISO per a la gestió dels documents electrònics
  6. Programari lliure de gestió d’arxius: pràctica de descripció i anàlisi documental.

Inscripcions i més informació

Nota: per la festivitat de dia 24 de juny el curs serà de dia 20 a 23 de juny de 15.30 a 20.30 hores.