Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Contracte de serveis d’un arxiver a l’Ajuntament d’Andratx

 

1. Objecte del contracte.
L’Ajuntament d’Andratx té la necessitat de contractar el servei d’un arxiver, vist que actualment no disposa de personal que pugui realitzar aquesta funció, un cop que l’arxiver municipal passarà a prestar serveis en una altra Administració i fins que es pugui cobrir la vacant amb la creació d’un borsí de funcionaris interins. En tot cas, l’Ajuntament d’Andratx es reserva la definició del sistema de gestió documental, la direcció la supervisió de l’activitat contractada, d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 

2. Preu del contracte.
El contracte serà per un preu de 17.000 euros (IVA exclòs), més 3.570 euros en concepte d’IVA, el que fa un total de 20.570 euros IVA inclòs, pel total dels sis mesos. La seva facturació serà mensual prèvia presentació de la factura corresponent.

 

3. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada màxima de sis mesos, a comptar des del dia posterior a la formalització del contracte, si bé, es pot produir la seva extinció de forma anticipada en el moment en que es pugui cobrir la vacant mitjançant personal funcionari.

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS: 5/07/2017 

 

Més informació

 

Assemblea extraordinària el 24 d’abril

 

Benvolguts socis de l’ABABID,

 

L’actual Junta Gestora que ha assumit fins ara les funcions de Junta Directiva us convoca a una assemblea extraordinària que es durà a terme el proper dilluns, 24 d’abril, a les 17 h, en primera convocatòria, i a les 17.30 h, en segona convocatòria, a la Sala Capitular del Monestir del Secar de La Real; amb l’objectiu de modificar els actuals estatuts en dos aspectes fonamentals: el canvi de domicili fiscal i els mecanismes de renovació de la Junta Directiva, la proposta de la qual es debatrà a l’assemblea. Prèviament, i al més aviat possible, us enviarem la documentació per correu electrònic.

 

Els actuals membres de la Junta Gestora pensam que és un deure per part nostra mantenir viva la feina dels companys que ens han precedit, i que han treballat per la dignitat i reconeixement del nostre col·lectiu professional. I sobretot, mantenir la representativitat que les lleis autonòmiques d’arxius i biblioteques, atorguen a l’ABABID en els òrgans que han de coordinar i decidir sobre polítiques d’arxius i biblioteques, en els àmbits insular i autonòmic.

 

Esperam la vostra assistència perquè entre tots decidirem el futur d’ABABID.

 

Cordialment,

 

Montserrat Puyol Rodríguez

 

“Curso práctico de gestión de archivos en la administración electrónica”

Del 20/06/16 al 24/06/16 s’impartirà un curs de “Gestión de archivos en la administración electrónica” impartit per Vicent Gimenez Chornet, a l’Edifici Jovellanos de la UIB.

Temes a desenvolupar:

  1. Normativa legislativa.
  2. Arquitectura de la Informació en intranets, i principis rectors de gestió de documents.
  3. Requisits funcionals per a la gestió de documents electrònics.
  4. Directrius i requisits que ha de complir l’organització
  5. Normes ISO per a la gestió dels documents electrònics
  6. Programari lliure de gestió d’arxius: pràctica de descripció i anàlisi documental.

Inscripcions i més informació

Nota: per la festivitat de dia 24 de juny el curs serà de dia 20 a 23 de juny de 15.30 a 20.30 hores.

Comunicat – denúncia

 

La Junta directiva en funcions de l’Associació de Bibliotecaris Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB) lamenta profundament la notícia que va aparèixer a la premsa dijous passat, 25 de febrer, referent a les còpies de documents de l’Ajuntament de Bunyola, que es van trobar tapades amb unes branques, aparentment, per cremar-les.

 

L’ABADIB vol denunciar públicament la falta de control i seguiment de la política arxivística i de la gestió documental de moltes administracions de la CAIB; especialment aquelles que no disposen de professionals qualificats que es dediquin als arxius i a la gestió documental, ja que aquests professionals saben ben bé que s’ha de fer en aquests casos, i el procés de com s’ha de dur a terme l’eliminació de les còpies i els documents que no s’han de conservar permanentment.

 

Així mateix, l’ABADIB vol reiterar l’incompliment sistemàtic de la Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears; sobretot, per part de les administracions autonòmica i insulars, les quals, després de deu anys que el Parlament de les Illes Balears va aprovar aquesta Llei, aquestes administracions que tenen el deure legal de dirigir la política arxivística de la CAIB, romanen passives a l’hora d’aplicar els preceptes que marca la Llei d’arxius.

 

Font de la noticia:

 

http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/02/25/178540/encuentran-bajo-unas-ramas-pino-junto-carretera-vieja-documentos-del-ajuntament.html

 

Can Sales cerrará su segunda planta por las tardes por «falta de personal»

 

La falta de recursos humanos, técnicos y económicos está causando «estragos» en la Biblioteca Can Sales de Palma, de titularidad estatal y que gestiona el Govern Balear. Si hace dos años, la Planta Infantil y la Bebeteca vieron su horario reducido, abriendo al público tan solo por las tardes, ahora será la Sala de Investigación y Lectura del centro, ubicada en la segunda planta, la que verá menguada su apertura a los usuarios. A partir del 1 de septiembre, solo abrirá por las mañanas, de 8.30 a 15.00 horas, y los sábados, de 9.30 a 14.00 horas, tal y como se informa en su página web.

La razón que ha llevado a la biblioteca a tomar esta decisión es por «falta de personal», señalan fuentes de Can Sales. La empleada de la segunda planta se jubila el próximo septiembre y «la plaza no se cubrirá, como ya ocurrió con la otra persona que trabaja en esa misma sala, que también se jubiló hace un año y medio».

 

Servicios

La reducción de horario no es el único problema que afecta a la Sala de Investigación y Lectura. Desde hace algunos meses no se pueden ofrecer muchos de los servicios. Por ejemplo, las pantallas de audiovisuales están en desuso, como indica un cartel: «Por falta de personal, necesario para atender correctamente la sala, no se permite utilizar los televisores, perdonen las molestias». Ahora tampoco se podrá dar uso a los ordenadores por la tarde, «que disponen de Internet y son fundamentales, a veces, para la búsqueda de información». Según lamentan las mismas fuentes, «estamos ante una limitación de los servicios básicos de una biblioteca estatal y pública». Cabe recordar que, precisamente, en esta sala se encuentra todo el fondo bibliográfico de Can Sales referente a cultura y literatura balear, prensa, documentos históricos, etc, «un aspecto clave para investigadores, opositores y estudiantes, que ahora no tendrán acceso a toda esta información».

De este modo, otro escándalo golpea de nuevo a Can Sales, que arrastra cuatro años de reducción de presupuesto –hasta un 50 por ciento en el último lustro–, falta de medios humanos, –han pasado de casi 50 empleados a los 18 que trabajan actualmente–, y una situación precaria en cuanto a instalaciones básicas, como, por ejemplo, la climatización.

 

Font: UltimaHora