Camí Real, 3 07010

Mes: enero 2008

Servei de referència virtual: atenció de consultes

enero 20, 2008

8 i 9 de febrer de 2008 Professor/a: Patrícia Riera Barsallo Organitzat:ABADIB Més informació: Servei de referècia virtual

Comissió de Formació, Cursos Abadib