Camí Real, 3 07010

Mes: marzo 2008

Fes-te’n Soci/a

marzo 9, 2008

Els socis podran ser numeraris i honoraris. Podran eser numeraris: a) Aquelles persones que tinguin titulació acadèmica oficial de Facultats o Escoles d’Estudis Bibliotecaris, de Bibliografia, Documentació o Arxivística. b) Totes aquelles persones que estiguin exercint o hagin exercit funcions tècniques i professionals en Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació qualsevol que sigui la seva categoria […]

General