Camí Real, 3 07010

Mes: febrero 2011

Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears

febrero 4, 2011

L’article 31 de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, estableix que el Govern de les Illes Balears ha de regular, amb l’aprovació prèvia del Consell de Biblioteques de les Illes Balears, els paràmetres bàsics de biblioteca pública. Aquests paràmetres constitueixen les bases per aconseguir un sistema bibliotecari […]

General, Normativa