Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Assemblea general ordinària

 

Per encàrrec de la Presidenta, us convoc a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el dia 7 de maig a les 10.00 h, en primera convocatòria, i a les 10.30 h, en segona, a la seu d’ABADIB (c/ Martí Costa, 4, 1r – seu de l’Aula Cultural), amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria de l’any 2010.
  3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2011.
  4. Renovació de la Junta Directiva. Candidatures rebudes.
  5. Ratificació de la nova Junta Directiva.
  6. Presentació programática de la nova Junta Directiva.
  7. Torn obert de paraules.

No s’han convocat eleccions perquè s’han presentat set candidatures, el nombre de membres que ha de tenir la Junta, segons els estatuts. Les candidatures presentades son le següents:

Titular: Montserrat Puyol Rodríguez
Suplent: Ramón Ordóñez Nievas

Titular: Fàtima Anglada Ametller
Suplent: Esther Cladera Petro

Titular: Francesc Josep Alzamora Bauzà
Suplent: Maria José Massot Ramys d’Ayreflor

Titular: Maria Rosa Ribas Marí
Suplent: Rebeca Suárez Fernández

Titular: Lluís Forteza Forteza
Suplent: Jordi Picó de Almenara

Titular: Mateu Ramón Lidón
Suplent: Beatriu Zamorano Galmés

Titular: Laura Molina Costa
Suplent: M. Carmen Contell Calabuig

Després de les festes us farem arribar tota la documentació relacionada amb la celebració de l’assemblea.

Salutacions cordials,

Laura Molina
Secretària de l’ABADIB

 

Els comentaris estan tancats.