Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Comissió de Legislació

Projecte de Llei de la lectura, el llibre i les biblioteques

S’aprova al congrés per àmplia majoria el projecte de Llei de la lectura, el llibre i les biblioteques (29.03.2007)
El text fixa el preu dels llibres amb l’objectiu de posar fi als descomptes que algunes cooperatives fan a Catalunya. El projecte de llei, en canvi, estableix el preu lliure del llibre de text i fixa un cànon per préstec bibliotecari de 0,20 euros per llibre.