Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Comunicats d’ABADIB

Cominica de l’associació

Cursos del COBDC

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya ens ha oferit la possibilitat de realitzar els cursos que actualment tenen programats al Col·legi,  a preu de “membre COBDC” pel socis de l’ABADIB.

 

Suposem que són els cursos virtuals els que més us poden ajudar, entre ells podreu trobar aquests:

 

 

Però, recordau, que l’oferta és extensible a tots els cursos del COBDC: http://www.cobdc.net/labotiga/product-category/cursos-i-activitats/

 

 

 

Jornada ABADIB 2013 “Código deontológico de los profesionales de la documentación”

 

Jornada ABADIB 2013

 

“Código deontológico de los profesionales de la documentación”

Palma, 10 de maig de 2013. Universitat de les Illes Balears. Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull (Inscripció gratuïta). Aforament limitat. (Preferència d’inscripció als associats d’Abadib).

En les properes XIII Jornades de Fesabid (Toledo, 24 de maig 2013) es farà la presentació del codi deontològic que ha

elaborat la comissió de treball del SEDIC, de manera que FESABID assumirà aquest codi com a representació de l’Estat

espanyol en les organitzacions internacionals corresponents, sense perjudici d’altres codis deontològics aprovats per

col·legis i associacions regionals o sectorials. http://www.fesabid.org/toledo2013/codigos-deontologicos-ifla-y-sedic

 

Són membres de la comissió de treball:

 

 •  Paz Fernández y Fernández-Cuesta (Bibliotecària. Fundación Juan March. Coordinadora del grup de treball. SEDIC)
 •  Ana Reyes Pacios (Professora de Documentació. Universidad Carlos III de Madrid. SEDIC)
 •  Margarita Pérez Pulido (Professora de Documentació. Universidad de Extremadura. SEDIC)
 •  Concepción Rodríguez-Parada (Professora de Documentació. Universitat de Barcelona. COBDC)
 •  Josep Vives i Gràcia (Bibliotecari. Generalitat de Catalunya. COBDC i SEDIC)
 •  Vicent Giménez Chornet (Arxiver. Universitat Politècnica de València. COBDCV i FESABID)
 •  Montserrat Puyol Rodríguez (Bibliotecària. ABADIB i FESABID)
 •  Antonio Tomás Bustamante (Bibliotecari. AAB i FESABID)

 

PROGRAMA DE LA JORNADA:

 

 

Inscripció gratuïta.

 

Envieu la butlleta d’inscripció a la Comissió de Formació. a/e: formacioabadib@gmail.com

 


DOCUMENTACIÓ JORNADA ABADIB SOBRE EL CODI DEONTOLÒGIC

Código de ética de la IFLA para bibliotecarios y otros trabajadores de la información (2012)
 (versión completa)
Código Deontológico del Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (2006)
Código deontológico de Sedic (2013)
Consejo Internacional de Museos (ICOM). Código Deontológico para Museos (2006)
Associació d’Arxivers de Catalunya. Codi deontològic dels arxivers catalans. Barcelona : l’Associació, 2002 

Convenio de cooperación entre el CoI·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y la Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les IlIes Balears (ABADIB)

 

Conveni COBDCV-ABADIB

 

 

Conferència: Col·legis professionals avui. Utilitat pels gestors de la informació i la documentació.

 

ABADIB us convida a assistir a la conferència:

 

Col•legis professionals avui. Utilitat pels gestors de la informació i la documentació.
Conferenciant: Vicent Giménez Chornet, president del COBDCV (Col•legiOficial de Bibliotecaris i documentalistes de la Comunitat Valenciana).

Lloc: Monestir de La Real
Data i hora: 28 d’abril de 9 a 11 hores

-Profesor Titular en la Universidad Politécnica de Valencia (España), área de Documentación
-Miembro del Comité 50 de Documentación de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).
-Director del Máster Oficial Interuniversitario en Gestión Cultural, por la Universidad Politécnica de Valencia.
-Presidente del Col•legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (España).
-Ha sido archivero en el Archivo del Reino de Valencia; secretario de FESABID y presidente de AVEI (Assosiació Valenciana d’Especialistes en
Informació).

La línea de investigación se centra en la gestión del documento electrónico, la descripción archivística, la indización mediante los tesauros de archivos, y las instituciones generadoras de documentos.
Tiene publicaciones en el área de documentación y de historia.

 

Assemblea General Ordinària dia 28 d’abril

 

Per encàrrec de la presidenta, us convoc a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el dia 28 d’abril a les 11.30 h, en primera convocatòria, i a les 12.00 h, en segona, al Monestir de La Real (Camí Real, 3 07010 , Es Secar de la Real , Palma), amb el següent ordre del dia:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria de l’any 2011.
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2012.
4. Proposta d’activitats per a l’any 2012:

   • Aprovació canvi de seu al Monestir de La Real.
   • Establiment del procediment de creació del col•legi professional en assemblea extraordinària.
   • Cursos en preparació: xarxes socials (Menorca), E-books (Eivissa) i taller de conservació i restauració (Mallorca).

5. Torn obert de paraules.

 

Abans de la celebració de l’Assemblea us farem arribar tota la documentació pertinent.

 

Prèviament a la celebració de l’Assemblea tindrà lloc la conferència: Col•legis professionals avui. Utilitat pels gestors de la informació i la documentació.

Conferenciant: Vicent Giménez Chornet, president del COBDCV (Col•legi Oficial de Bibliotecaris i documentalistes de la Comunitat Valenciana).

Lloc: Monestir de La Real
Data i hora: 28 d’abril de 9 a 11 hores.

 

Així mateix, una vegada terminada la conferència i abans de començar l’Assemblea , és durà a terme la signatura d’un conveni de col•laboració entre l’ABADIB i el COBDCV (Col•legi Oficial de Bibliotecaris i documentalistes de la Comunitat Valenciana).

Salutacions cordials,

 

Secrectaria de l’ABADIB

 

Delegació de vot