Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Comunicats d’ABADIB

Cominica de l’associació

Carta d’ABADIB al Conseller d’Educació, Cultura‏ i Universitats

Carta d'ABADIB al Conseller de Cultura

Anulació del curs “Biblioteques, Xarxes socials i mobilitat”

 

Per motius aliens a l’Associació el curs “Biblioteques, Xarxes socials i mobilitat” queda supès per manca d´inscrits .

Constitució de la comissió de treball de biblioteques

A la assemblea general de dia 17 d’abril de 2010 la junta directiva de l’Abadib va informar a tots els assistents de la seva decisió deconstituir la comissió de treball de biblioteques (els estatuts a l’article 14 sobre les atribucions de la Junta Directiva , a l’apartat 1.f estableixen que una de les funcions de la Junta és: “Constituir les comissions que es creguin convenients, que estaran presidides per un membre de la Junta Directiva o persona que aquesta designi, així com aprovar les normes que regiran el seu funcionament” ).

La junta veia necessària crear aquesta comissió per coordinar e informar de les actuacions a les biblioteques. Entre les seves funcions estaran les de elaborar documents tècnics i recomanacions per a les biblioteques de les Illes.

Com ja sabeu les comissions son grups de treball formats per els associats. Actualment estan en funcionament les següents comissions de treball:

Formació: Aquesta comissió és la responsable de l’organització de cursos de formació de forma periòdica en el camp de l’arxivística, la biblioteconomia i la documentació.
Contacte: formacioabadib@hotmail.com

Legislació: Aquesta Comissió és l’encarregada d’actualitzar totes les informacions referents a la legislació en arxivística, biblioteconomia i documentació. Realitza estudis sobre les categories laborals del personal de biblioteques, arxius i centres de documentació, els nivells de formació dels professionals i l’adaptació dels estudis de Biblioteconomia i Documentació i d’Arxivística al procés de Bolonya. Va participar en la elaboració de la normativa d’arxius i biblioteques de les Illes Balears i en l’actualitat en el desenvolupament d’aquesta normativa. També fa un seguiment per informar de les ofertes d’ocupació d’arxius i biblioteques. Contacte: comissiolegislacio@hotmail.com

Arxius: Integrada per representants dels arxius municipals de Mallorca (Andratx, Calvià, Campos, Capdepera, Manacor i Palma). S’ encarrega de elaborar documents tècnics i recomanacions per als arxius de les Illes Balears. Actualment esta treballant sobre la incidència de l’Administració electrònica als arxius, per a lo que s’ha creat un grup de feina que ha elaborat el Protocol d’actuació sobre la documentació en format digital o electrònic. Contacte

Informació: És la encarregada del manteniment de la web de l’associació, en la que s’informa de noticies, esdeveniments, ofertes de feina , etc. També s’informa de l’associació i la professió a tot el que ho sol•liciti mitjançant el correu de la comissió. Contacte

Si estau interessats en formar part d’alguna comissió de treball enviau un correu a l’adreça electrònica corresponent.

Si estau interessats en formar part de la comissió de biblioteques enviau un correu a: informacio o secretaria

Secretaria de l’Abadib