Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Formació

Concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formació en matèria de catalogació, classificació i inventari de fons bibliogràfics

REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Mitjançant el Decret núm. 9763, de 20 de maig de 2011, s’aprovà: 1. Convocar un concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formació en matèria de catalogació, classificació i inventari de fons bibliogràfics, relacionada amb les competències de l’Ajuntament de Palma, segons les Bases que s’adjunten com …

http://boib.caib.es/pdf/2011077/mp129.pdf

II Jornades de Biblioteques Escolars de les IIles Balears

II Jornades de Biblioteques Escolars de les IIles Balears

Curs: Les noves tecnologies al servei del professional de la informació

Curs: Les noves tecnologies al servei del professional de la informació

Curs: Les noves tecnologies al servei del professional de la informació

Actualment la feina del professional de la informació s’estén més enllà de les tasques d’un

bibliotecari a l’ús. El documentalista realitza tasques d’elaboració i producció de materials

documentals específics, gestiona continguts digitals, actualitza pàgines web, gestiona activitats

culturals i, a més a més, és principal usuari i mànager de les eines web 2.0 i desenvolupa

recursos electrònics específics per a la institució a la qual pertany.

Gràcies a les noves tecnologies, la seva feina s’ha vist reforçada, valorada i ha guanyat

visibilitat. El professional de la informació ha trobat en les noves tecnologies una via fàcil per a

treballar i generar recursos.