Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Normativa

Nova llei de dipòsit legal

La importància de la nova Llei (BNE)

Nova llei de dipòsit legal

Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears

L’article 31 de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, estableix que el Govern de les Illes Balears ha de regular, amb l’aprovació prèvia del Consell de Biblioteques de les Illes Balears, els paràmetres bàsics de biblioteca pública. Aquests paràmetres constitueixen les bases per aconseguir un sistema bibliotecari coherent i eficient i la seva definició s’ha de fer seguint les recomanacions, directrius i normes emanades d’organismes nacionals i internacionals relacionats amb les biblioteques i la lectura pública. Amés, han de ser de nivell suficient i a la vegada assumibles, i han de tenir en compte la realitat de la comunitat social…

Tot el document