Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Ofertes de treball

Contracte de serveis d’un arxiver a l’Ajuntament d’Andratx

 

1. Objecte del contracte.
L’Ajuntament d’Andratx té la necessitat de contractar el servei d’un arxiver, vist que actualment no disposa de personal que pugui realitzar aquesta funció, un cop que l’arxiver municipal passarà a prestar serveis en una altra Administració i fins que es pugui cobrir la vacant amb la creació d’un borsí de funcionaris interins. En tot cas, l’Ajuntament d’Andratx es reserva la definició del sistema de gestió documental, la direcció la supervisió de l’activitat contractada, d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 

2. Preu del contracte.
El contracte serà per un preu de 17.000 euros (IVA exclòs), més 3.570 euros en concepte d’IVA, el que fa un total de 20.570 euros IVA inclòs, pel total dels sis mesos. La seva facturació serà mensual prèvia presentació de la factura corresponent.

 

3. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada màxima de sis mesos, a comptar des del dia posterior a la formalització del contracte, si bé, es pot produir la seva extinció de forma anticipada en el moment en que es pugui cobrir la vacant mitjançant personal funcionari.

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS: 5/07/2017 

 

Més informació

 

Oferta de treball : Documentalista

 

http://www.comunidadbaratz.com/empleo/documentalista