Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Ofertes de treball

TAE mitjà en gestió documental. Ajuntament de Palma

Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis el lloc de treball de TAE mitjà en gestió documental i administració electrònica, del Departament de Cultura, de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma

Més informació

Plaça d’arxiver a Sant Llorenç des Cardassar

Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’arxiver/a, grup A, subgrup A2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

Més informació a l’enllaç.

Cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

Es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

BOIB

 

Cos facultatiu superior, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

Es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca.

BOIB

 

 

 

 

 

Contracte de serveis d’un arxiver a l’Ajuntament d’Andratx

 

1. Objecte del contracte.
L’Ajuntament d’Andratx té la necessitat de contractar el servei d’un arxiver, vist que actualment no disposa de personal que pugui realitzar aquesta funció, un cop que l’arxiver municipal passarà a prestar serveis en una altra Administració i fins que es pugui cobrir la vacant amb la creació d’un borsí de funcionaris interins. En tot cas, l’Ajuntament d’Andratx es reserva la definició del sistema de gestió documental, la direcció la supervisió de l’activitat contractada, d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 

2. Preu del contracte.
El contracte serà per un preu de 17.000 euros (IVA exclòs), més 3.570 euros en concepte d’IVA, el que fa un total de 20.570 euros IVA inclòs, pel total dels sis mesos. La seva facturació serà mensual prèvia presentació de la factura corresponent.

 

3. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada màxima de sis mesos, a comptar des del dia posterior a la formalització del contracte, si bé, es pot produir la seva extinció de forma anticipada en el moment en que es pugui cobrir la vacant mitjançant personal funcionari.

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS: 5/07/2017 

 

Més informació