Camí Real, 3 07010

Recull d’oposicions

Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca)

octubre 28, 2011

  Convocatòria d’un concurs per a la constitució d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí, auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de Manacor. Característiques del lloc de treball: escala d’Administració especial, subescala auxiliar, grup C1, 100 % de jornada, nivell de destí 22, complement específic anual de 11.277’87 € per a l’any 2011. Funcions més significatives del lloc de treball: – […]

Borsa de treball, Recull d’oposicions