Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Grups de treball

Els estatuts a l’article 14 sobre les atribucions de la Junta Directiva , a l’apartat 1.f estableixen que una de les funcions de la Junta és:
“Constituir les comissions que es creguin convenients, que estaran presidides per un membre de la Junta Directiva o persona que aquesta designi, així com aprovar les normes que regiran el seu funcionament”

Comissió d’Arxius
Comissió d’informació
Comissió de Formació
Comissió de Legislació
Comissió de Biblioteques