Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Junta directiva

La Junta Directiva estarà composta per: El president, el Vice-president, el Secretari, el Tresorer i tres Vocals. El càrrec de membre de la Junta directiva tindrà una durada de tres anys, sense prejudici de la seva eventual reelecció, per una sola vegada, pel període immediat següent, renovant-se aquella anualment per terceres parts.

Membres de la Junta Directiva
Presidenta Montserrat Puyol Rodríguez
Vicepresident Mateu Ramón Lidón
Secretària Laura Molina Costa
Tresorer Francesc Alzamora Bauzà
Vocals Fàtima Anglada Ametller 

Lluís Forteza Forteza

Maria Rosa Ribas Marí