Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Junta directiva

La Junta Directiva estarà composta per: El president, el Vice-president, el Secretari, el Tresorer i tres Vocals. El càrrec de membre de la Junta directiva tindrà una durada de tres anys, sense prejudici de la seva eventual reelecció, per una sola vegada, pel període immediat següent, renovant-se aquella anualment per terceres parts.

Membres de la Junta Directiva

Presidenta Montserrat Puyol Rodríguez
Vicepresident Juan Miguel Alvárez Martínez
Secretària María Esther Molina Costa
Tresorer Francisco Oliver Lamilla
Vocals Margalida Santandreu Pons

Albert Vich Nicolau

Julia Muñoz Cabrera

Representant a Eivissa Ana Colomar Marí
Representant a Menorca Joana Maria Garau Sobrino