Camí Real, 3 07010

I Jornada ABADIB ’22. Vídeos de les ponències.

Aquí teniu els enllaços a les ponències de les I Jornades d’ABADIB ’22

 

Inauguració de la I Jornada ABADIB ’22 a càrrec de Catalina Solivellas Rotger, directora general de Cultura del Govern de les Illes Balears, i Montserrat Puyol Rodríguez, presidenta d’ABADIB.

 

Ponència: Els fons Next Gen: una oportunitat per al desenvolupament de l’administració electrònica i l’arxiu electrònic. A càrrec de Joan Castañer Alemany, secretari municipal de Calvià.

 

Ponència: L’Arxiu Municipal de Campos. L’evolució de l’era analògica a la digital a càrrec de Beatriz Zamorano Galmés, arxivera municipal de Campos.

 

Debat d’experiències a càrrec de Blanca Biarge Gallardo, consultora senior a Vidimus, Marta Contreras Teixidó, consultora d’Audifilm, i Francisco José Valentín Ruiz, director de l’área d’arxiu i preservació digital d’ODILO.

 

Taula rodona: La importància de dissenyar i implantar un SGDEA en el marc d’una Política de Gestió Documental a càrrec de Juan Miguel Álvarez Martínez, arxiver municipal de Felanitx, i Albert Josep Vich Nicolau, arxiver municipal de Calvià.

 

Ponència: La gestió documental a l’eADMINISTRACIÓ. El cas d’èxit de Premià de Dalt a càrrec de Salvador Mataró Vilà i Eulàlia Ribera Llonc, Ajuntament de Premià de Dalt.

 

Presentació dels resultats de l’Enquesta de la situació dels serveis d’arxiu a les Illes Balears. A càrrec de Montserrat Puyol Rodríguez, presidenta d’ABADIB.

 

Cloenda de la I Jornada ABADIB ’22 a càrrec de Ramon Roca Mérida, director general de Modernització i Administració Digital del Govern de les Illes Balears.