Camí Real, 3 07010

Convocatòria de la Comissió d’Arxius, dissabte 5 de març de 2022, a les 11.00 h. per videoconferència.

II Debat sobre el Projecte de Llei d’arxius i gestió documental de les Illes Balears